Kegiatan Pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Masa Perkuliahan : 20 September 2021 s.d. 14 Januari 2022 

Ujian Tengah Semestar : 8 s.d. 12 November 2021 

Ujian Akhir Semester : 10 s.d. 14 Januari 2022